Próby Catherine Sullivan i Opery Buffa w Warszawie. Zdjęcie: Wojciech Druszcz
Gniazdo
Film artystyczny, 2014

Ekipa:

Catherine Sullivan - scenariusz i reżyseria
Monika Derenda, Poland Studio - producent wykonawczy
Joanna Zielińska - kuratorka projektu
Jakub Kijowski - zdjęcia 
Piotr Kryska - mistrz oświetlenia 
Mariusz Wysocki - dźwięk 
Bartosz Nowak - asystent operatora dźwięku

Gniazdo to praca teatralno-filmowa autorstwa Catherine Sullivan, amerykańskiej artystki, która w swojej twórczości wykorzystuje "znalezione" produkcje sceniczne cudzego autorstwa. W tym przypadku Sullivan przetworzyła spektakl Opery Buffa, warszawskiego zespołu teatralnego zrzeszającego osoby chore na schizofrenię. Ideą projektu było skupienie się na psychologicznym nastawieniu zespołu oraz zmiennym charakterze obiektów scenicznych. Projekt nawiązuje do readymade, praktyki zawłaszczania, kolaży oraz brikolażu.

Projekt został zrealizowany we współpracy z teatrem Opera Buffa z Warszawy, pod kierownictwem Katarzyny Wińskiej. Wystąpili: Maciej Czerwiński, Piotr Glikson, Renata Luciak, Zofia Marczak, Jan Małkowski, Zygmunt Wiktor, Mariola Przybyłowska, Antoni Talko-Porzecki, Hanna Sokołowska, Małgorzata Sokołowska, Tadeusz Strumiłło.

Rejestracja filmowa spektaklu odbyła się w czerwcu 2014 roku w Instutucie Awangardy, Studio Edwarda Krasińskiego.

Projekt powstał na zamówienie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka.